Odnowiliśmy certyfikat w ramach PN-EN ISO 1090

W tym roku odnowiliśmy certyfikat w ramach PN-EN ISO 1090 potwierdzający nasze kwalifikacje w spawaniu konstrukcji według normy PN-EN ISO 3834-3 w metodzie MAG-135 oraz znak jakości B – wydany przez Ośrodek Badań i Certyfikacji, który uprawnia do oznaczana naszych wyrobów znakiem bezpieczeństwa „B” w poniższym zakresie:
Osprzęt instalacji odgromowej:
– uchwyty i wsporniki stalowe ocynkowane, ze stali odpornych na korozję i miedzianych;
– naciągi stalowe ocynkowane i ze stali odpornych na korozję;
– złącza i złączki stalowe ocynkowane, miedziane, ze stali odpornych na korozję i dwumetalowe (AL-CU);
– zaciski stalowe ocynkowane, ze stali odpornych na korozję i miedziane;
– sondy uziomowe ocynkowane i miedziowane

Galeria