Download documents

 1. Product's documentation:

   

  Certyfikat SIMPTEST na znak bezpieczeństwa osprzętu instalacji odgromowej 

  Aprobata Techniczna ITB AT-15-7043/2013 "Listwy podtynkowe i wykończeniowe DELKAR"

   

  Declarations:

  Deklaracja właściwości użytkowych nr 3/2014

  Deklaracja właściwości użytkowych nr 2/2014

   

   

  Documents for designers:

   

  1. Album napowietrznych linii niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju 25 -120mm2 na żerdziach wirowanych Lnnis Tom I

  2. Album słupowych stacji transformatorowych na słupach pojedynczych z żerdzi wirowanych typu E STSRS - 20/630 Tom V

  3. Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20kV z przewodami gołymi 35-50 mm2 na żerdziach wirowanych, układ trójkatny LSNS 35-50 Tom I

  4. Album słupów z odłącznikami, rozłącznikami i głowicami kablowymi linii napowietrznych średniego napięcia 15-20kV z przewodami gołymi 35-50 mm2 na żerdziach wirowanych, układ trójkatny LSNS-og 35-50 Tom II

  5. Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20kV z przewodami gołymi 70(50) mm2 na żerdziach wirowanych, układ trójkątny LSNS 70(50) Tom I

  6. Album słupów z odłącznikami i rozłącznikami linii napowietrznych średniego napięcia 15-20kV z przewodami gołymi 70(50) mm2 na żerdziach wirowanych, układ trójkatny LSNS-og 70(50) Tom II/cz.1

  7. Album słupów z głowicami kablowymi, odłącznikami i rozłącznikami linii napowietrznych średniego napięcia 15-20kV z przewodami gołymi 70(50) mm2 na żerdziach wirowanych, układ trójkatny LSNS-og 70(50) Tom II/cz.2

  8. Album liniinapowietrznych średniego napięcia 15-20kV z przewodami gołymi 120(70)[240] Tom I

  9. Album słupów z odłacznikami i rozłącznikami linii napowietrznych średniego napiecia 15-20kV z przewodami gołymi 120(70)[240]mm2 na żerdziach wirowych , układ płaski LSNS-og 120(70)[240] Tom II/cz.1

  10. Album słupów z głowicami kablowymi, odłącznikami i rozłącznikami linii napowietrznych  średniego napięcia 15÷20kV z przewodami gołymi 120(70)[240] mm2 na żerdziach wirowanych, układ płaski LSNS-og 120(70)[240] Tom II/cz. 2

  11. Album napowietrznych linii średniego napięcia z przewodami w osłonie izolacyjnej o przekrojach 50÷120mm2 na żerdziach wirowanych LSNiS 50-120 Tom I

  12. Album słupów z odłącznikami i rozłącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20kV z przewodami w osłonie izolacyjnej o o przekrojach 50÷120mm2 na żerdziach wirowanych, układ pionowy LSNiS-og 50-120 Tom II / cz. 1

  13. Album słupów z odłącznikami,rozłącznikami i głowicami kablowymi dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20kV z przewodami w osłonie izolacyjnej o o przekrojach 50÷120mm2 na żerdziach wirowanych, układ pionowy LSNiS-og 50-120 Tom II / cz. 2

   

  30 Tom V