Download documents

 1. Product's documentation:

  Certificate for meeting welding quality requirements (EN)

  Certificate of Compliance of Factory Production Control for Steel Construction Elements (EN)


  Certificate for meeting welding quality requirements (DE)
   

  Certificate of Compliance of Factory Production Control for Steel Construction Elements (DE)


  Certyfikat SIMPTEST na znak bezpieczeństwa osprzętu instalacji odgromowej 

  Aprobata Techniczna ITB AT-15-7043/2013 "Listwy podtynkowe i wykończeniowe DELKAR"

   

  Declarations:

  Deklaracja właściwości użytkowych nr 3/2014

  Deklaracja właściwości użytkowych nr 2/2014

   

   

  Documents for designers:

   

  1. Album napowietrznych linii niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju 25 -120mm2 na żerdziach wirowanych Lnnis Tom I

  2. Album słupowych stacji transformatorowych na słupach pojedynczych z żerdzi wirowanych typu E STSRS - 20/630 Tom V

  3. Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20kV z przewodami gołymi 35-50 mm2 na żerdziach wirowanych, układ trójkatny LSNS 35-50 Tom I

  4. Album słupów z odłącznikami, rozłącznikami i głowicami kablowymi linii napowietrznych średniego napięcia 15-20kV z przewodami gołymi 35-50 mm2 na żerdziach wirowanych, układ trójkatny LSNS-og 35-50 Tom II

  5. Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20kV z przewodami gołymi 70(50) mm2 na żerdziach wirowanych, układ trójkątny LSNS 70(50) Tom I

  6. Album słupów z odłącznikami i rozłącznikami linii napowietrznych średniego napięcia 15-20kV z przewodami gołymi 70(50) mm2 na żerdziach wirowanych, układ trójkatny LSNS-og 70(50) Tom II/cz.1

  7. Album słupów z głowicami kablowymi, odłącznikami i rozłącznikami linii napowietrznych średniego napięcia 15-20kV z przewodami gołymi 70(50) mm2 na żerdziach wirowanych, układ trójkatny LSNS-og 70(50) Tom II/cz.2

  8. Album liniinapowietrznych średniego napięcia 15-20kV z przewodami gołymi 120(70)[240] Tom I

  9. Album słupów z odłacznikami i rozłącznikami linii napowietrznych średniego napiecia 15-20kV z przewodami gołymi 120(70)[240]mm2 na żerdziach wirowych , układ płaski LSNS-og 120(70)[240] Tom II/cz.1

  10. Album słupów z głowicami kablowymi, odłącznikami i rozłącznikami linii napowietrznych  średniego napięcia 15÷20kV z przewodami gołymi 120(70)[240] mm2 na żerdziach wirowanych, układ płaski LSNS-og 120(70)[240] Tom II/cz. 2

  11. Album napowietrznych linii średniego napięcia z przewodami w osłonie izolacyjnej o przekrojach 50÷120mm2 na żerdziach wirowanych LSNiS 50-120 Tom I

  12. Album słupów z odłącznikami i rozłącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20kV z przewodami w osłonie izolacyjnej o o przekrojach 50÷120mm2 na żerdziach wirowanych, układ pionowy LSNiS-og 50-120 Tom II / cz. 1

  13. Album słupów z odłącznikami,rozłącznikami i głowicami kablowymi dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20kV z przewodami w osłonie izolacyjnej o o przekrojach 50÷120mm2 na żerdziach wirowanych, układ pionowy LSNiS-og 50-120 Tom II / cz. 2

   

  30 Tom V

Certyfikat na spełnienie wymagań jakości dotyczących spawania 

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji na Stalowe Elementy Konstrukcyjne

 

 

Certyfikat na spełnienie wymagań jakości dotyczących spawania 

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji na Stalowe Elementy Konstrukcyjne

 

 

Certyfikat na spełnienie wymagań jakości dotyczących spawania 

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji na Stalowe Elementy Konstrukcyjne

 

 

Certyfikat na spełnienie wymagań jakości dotyczących spawania 

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji na Stalowe Elementy Konstrukcyjne

 

 

Certyfikat na spełnienie wymagań jakości dotyczących spawania 

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji na Stalowe Elementy Konstrukcyjne