Dofinansowania z Funduszy UE

 

Celem projektu jest wprowadzenia na rynek nowej usługi w postaci projektowania i wykonania wysokoprecyzyjnych narzędzi dla różnych branż przemysłu oraz rozwój i udoskonalanie oraz zwiększenie jakości produktów firmy. Cel zostanie zrealizowany poprzez wyposażenie w nowoczesne oprogramowanie oraz środki trwałe, takie jak: 1. Program do projektowania, 2. Stacja Robocza, 3. Centrum frezarskie pionowe, 4. Centrum tokarskie, 5. Drutowe centrum elektroerozyjne. Projekt wykazuje zgodności zarówno z celami szczegółowymi osi priorytetowej konkurencyjna gospodarka, jak i działaniem 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP RPOWŚ na lata 2014- 2020 tj. Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP, poprzez wprowadzenie innowacyjnego produktu na rynek. Projekt wpisuje się w inteligentną specjalizację Województwa Świętokrzyskiego - Przemysł Metalowo- Odlewniczy. W ramach projektu utworzone zostaną 4 nowe miejsca pracy, wprowadzone zostaną innowacje procesowe, produktowe i nietechnologiczne.

 

Wartość ogółem 986 103,92 PLN

Wydatki kwalifikowalne 801 710,50 PLN

Wnioskowane dofinansowanie 641 368,40 PLN

Wkład UE 641 368,40 PLN

Wkład własny 344 735,52 PLN